Donacionet

Krahas përkrahjes morale shoqata varet edhe prej përkrahjes financiare.

Donacionet i pranojmë në:

Konto e GjakovaBasel
IBAN  CH30 0077 0253 5930 9200 1

Basler Kantonalbank Basel
SËIFT  BKBBCHBB

Donacione të lira: Çdo shumë është e mirëseardhur. Prej 100 CHF, nëse adresa e dërguesit është e saktë, në fund të vitit do të merrni edhe deklaratën mbi taksat.

Miqtë e GjakovaBasel: Me një shumë prej të paktën 100 CHF(në Zvicër) respektivisht 20 € (në Kosovë) dhe nëse e-mail adresa dhe adresa postare është e saktë atëherë do të bëheni pjesë e listës sonë të miqve në GjakovaBasel, dhe do të merrni një herë në vit, informata e ftesa për ngjarje të veçanta vetëm për miqtë e GjakovaBasel.

Garantuesit e GjakovaBasel: Me një shumë prej të paktën 500 CHF (në Zvicër) respektivisht 100 € (në Kosovë) si dhe nëse e-mail adresa dhe adresa postare është e saktë atëherë do të bëheni pjesë e listës sonë të garantuesve të GjakovaBasel dhe do të ftoheni në takimin vjetor të garantuesve, sponzorëve dhe partnerëve të GjakovaBasel në Basel respektivisht në Gjakovë. Emri juaj do të përmendet në raportin vjetor të shoqatës si garantues.