Projektet e realizuara

Projektet e ABSM

Projektet 2015

Përmbyllet një vit i suksesshëm i ABSM-së në Bazel. Në një atmosferë festive dhe në prani të mysafirëve të shumtë, edhe në këtë fundqershor ABSM- Qendra për Arsimimin dhe Këshillimin e Migrantëve në Bazel, kremtoi përfundimin e suksesshëm të vitit shkollor 2014/2015. – Link

Pesë nëna shtruan dreke për bamirësi, u  promovua edhe një libër, Nentor 2015 – Link

Raporti Vjetor 2015 i ABSM – Link