Themeluesit, anëtarët e bordit dhe ekipit

Skender Nikoliqi

Xhezide Lumi

Nazmi Jakurti

Gzim Hasanaj

Besim Pajaziti

Vjosa Meqa – Kordinatore e Projektit

Vjosa Meqa vjen nga Gjakova dhe studimet Bachelor i kreu në Universitetin e Prishtines, dega Gjuhë dhe Letërsi Angleze.

Ka mbi 5 vjet përvojë pune në pozita të ndryshme si Administratore, përkthyese dhe asistente në OJQ të ndryeshme të orjentuara në projektet e zhvillimit të biznesit, ndërmarrjen e trajnimeve dhe aktiviteteve të ndërtimit të kapaciteteve. Përvoja profesionale në sektorin privat i ka krijuar asaj marrëdhënie profesionale me biznese të ndryshme ndërkombëtare, qeveritë lokale, komunitetin lokal të biznesit, ofruesit e shërbimeve dhe institucionet qeveritare.

Aktualisht punon si Projekt Menagjer në OJQ ‘GjakovaBasel’ dhe OJQ ‘ABSM’ në Gjakovë. Aftësite e mira komunikative dhe njojha e gjuhëve angleze, gjermane dhe frënge ndikojne shumë në mbarëvajtjen e rregullt në punën e saj.

www.gjakovabasel.com
info@gjakovabasel.com