Shoqata

GjakovaBasel u themelua në maj 2014 në Zvicër si shoqatë me seli në Basel.

GjakovaBasel ka për qëllim të nxisë, me projekte të përbashkëta, bashkëpunimin e ndërsjellë dhe ndërkufitar ndërmjet njerëzve dhe institucioneve me fokus në qytetet si Gjakova, Kosovë, dhe Bazeli, Zvicër në të gjitha fushat e kulturës, ekonomisë, shoqërisë civile dhe ndërveprimit social duke ofruar dhe ndërmjetësuar informacione dhe kontakte si dhe duke nxitur e duke realizuar projekte.

Shoqata i shërben objektivit të përgjithshëm të një miqësie mes Kosovës dhe Zvicrës, e cila do të përkrahet nga përvojat konkrete dhe pozitive të shumë njerëzve të dy vendeve sipas principit: Njohja- Bashkëpunimi – Miqësia.

Bashkëthemelues dhe antarë të Kryesisë janë:

Skender Nikoliqi – Co. President

Dr.med. Xhezide Lumi – Nënkryetare

Nazmi Jakurti – Anëtar i Bordit:

Gzim Hasanaj – Anëtar i Bordit

Besim Pajaziti – Anëtar i Bordit

Adresa:

                   Zvicer – Gempenstr. 27, CH-4053 Basel                                                                                       Kosovë – Nëna Tereze, pn., 50000 – Gjakovë;                                                                                                                                                                                                                                       Kosove – Ismail Qemaili, Nr. 14, 50000 – Gjakovë

www.gjakovabasel.com
info@gjakovabasel.com