Shoqata

GjakovaBasel u themelua në maj 2014 në Zvicër si shoqatë me seli në Basel.

GjakovaBasel ka për qëllim të nxisë, me projekte të përbashkëta, bashkëpunimin e ndërsjellë dhe ndërkufitar ndërmjet njerëzve dhe institucioneve me fokus në qytetet si Gjakova, Kosovë, dhe Bazeli, Zvicër në të gjitha fushat e kulturës, ekonomisë, shoqërisë civile dhe ndërveprimit social duke ofruar dhe ndërmjetësuar informacione dhe kontakte si dhe duke nxitur e duke realizuar projekte.

Shoqata i shërben objektivit të përgjithshëm të një miqësie mes Kosovës dhe Zvicrës, e cila do të përkrahet nga përvojat konkrete dhe pozitive të shumë njerëzve të dy vendeve sipas principit: Njohja- Bashkëpunimi – Miqësia.

Bashkëthemelues dhe antarë të Kryesisë janë:

Co. President: Skender Nikoliqi

Nënkryetar: Dr.med. Xhezide Lumi

Anëtar i Bordit: Nazmi Jakurti

Anëtar i Bordit Ekzekutiv: Gzim Hasanaj

Anëtar i Bordit: Besim Pajaziti

Adresa:

www.gjakovabasel.com